​Tajuk Sebut Harga          : Perkhidmatan Pembersihan Ruang Pejabat Di Pusat Pembangunan Professional, Institut Perakaunan Negara, Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan

​Tarikh buka iklan            :  20 Ogos 2019 (Selasa)

Tarikh tutup iklan            : 27 Ogos 2019 (Selasa)

No. Sebut Harga             : JANM Bil. 5A/2019 

No. Sebut Harga ePerolehan    : QT190000000061370
custom_html