Tajuk Sebut Harga                  : Pembekalan Pakaian Seragam Siap Dijahit Untuk Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)

Tarikh buka iklan                    :  25 September 2019 (Rabu)

Tarikh taklimat                        : 27 September 2019 (Jumaat)      

Tarikh tutup iklan                    :  2 Oktober 2019 (Rabu)

No. Sebut Harga                      : BPPP Bil. 1/2019

No. Sebut Harga ePerolehan  : QT190000000061211


image