Tajuk Sebut Harga                  :  Perkhidmatan Penyewaan Mesin Penapis Air Untuk Jabatan Akauntan Negara Malaysia

Tarikh buka iklan                    :  21 Oktober 2019 (Isnin)

Tarikh tutup iklan                    :  29 Oktober 2019 (Selasa)

No. Sebut Harga JANM          :   JANM Bil. 6/2019

No. Sebut Harga eP                :  QT190000000057505
image