​Tajuk Tender                          :  PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PERKAKASAN RANGKAIAN DI  INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA (IPN) DAN BAHAGIAN  PENGURUSAN WANG TAK DITUNTUT (BWTD) SERTA PERKAKASAN WIFI DI 24 PEJABAT PERAKAUNAN (PP) DAN BWTD

Tarikh buka iklan                    :  17 Oktober 2019 (Khamis)

Tarikh tutup iklan                    :  7 November 2019 (Khamis)

No. Tender JANM                    :  JANM Bil. 4/2019

No. Tender eP                   ​       :  QT190000000072439
custom_html