Tajuk Sebut Harga                  : Perkhidmatan Penyenggaraan Dua (2) Buah Bas Jenis Scania Di Institut Perakaunan Negara, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan

Tarikh buka iklan                     :  24 Oktober 2019 (Khamis)

Tarikh tutup iklan                    : 31 Oktober 2019 (Khamis)

No. Sebut Harga JANM          : JANM Bil.11/2019

No. Sebut Harga eP                : QT190000000073234

image