Dimaklumkan bahawa Jabatan ini akan melaksanakan urusan pemangkuan jawatan Pembantu Akauntan Gred W26 ke Gred W28. Pegawai di Skim Perkhidmatan Perakaunan yang telah berada di gred kenaikan pangkat jawatan Pembantu Akauntan Gred W26 pada 31 Disember 2011 dan sebelum boleh memohon untuk urusan pemangkuan ini.

Tarikh tutup permohonan: 28 November 2019

Muat turun Surat Edaran

Pengisian Borang Permohonan Cetakan Online: ePerkhidmatan

image