Dimaklumkan bahawa Jabatan ini sedang dalam proses mengumpul maklumat bagi urusan pertimbangan kenaikan pangkat kumpulan pegawai seperti dinyatakan di atas yang telah memangku pada 31 Disember 2018 dan sebelumnya.

Tarikh tutup permohonan: 28 November 2019

Muat turun surat edaran

Pengisian borang cetakan online: ePerkhidmatan

custom_html