Tajuk Sebut Harga : Perkhidmatan Penyenggaraan Perkakasan Dan Perisian Serta Khidmat Sokongan Bagi Sistem Video Conferencing (VC) Di Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)

Tarikh buka iklan : 11 November 2019 (Isnin)
Tarikh tutup iklan : 18 November 2019 (Isnin)

No. Sebut Harga JANM : JANM Bil. 13/2019

No. Sebut Harga eP : QT190000000074739

custom_html