Tajuk Sebut Harga : Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Menyenggara Dan Mentauliah Guna Perkakasan Video Conference (VC) Kepada Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)

Tarikh buka iklan : 11 November 2019 (Isnin)

Tarikh tutup iklan : 18 November 2019 (Isnin)

No. Sebut Harga JANM : JANM Bil. 14/2019

No. Sebut Harga eP : QT190000000074384

custom_html