Tajuk Sebut Harga : Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Menyenggara Dan Mentauliah Guna Perkakasan Projektor Laser Kepada Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)

Tarikh buka iklan : 15 November 2019 (Jumaat)

Tarikh taklimat : 18 November 2019 (Isnin)
Tarikh tutup iklan : 25 November 2019 (Isnin)

No. Sebut Harga JANM : JANM Bil. 15/2019

No. Sebut Harga eP : QT190000000074386

custom_html