Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) mempunyai empat (4) jawatan Penolong Akauntan Gred W32 di Pejabat Education Malaysia di Luar Negara. Adalah dijangkakan terdapat kekosongan pengisian jawatan ini di Pejabat Education Malaysia pada tahun 2020 seperti berikut:

i. Education Malaysia Australia
ii. Education Malaysia London
iii. Education Malaysia Washington
iv. Education Malaysia Kaherah

Maklumat lanjut sila rujuk surat edaran

custom_html