Ruj. Kami    :  ANM.PK.A 600-1/8( 12  )

Tarikh          :  26 Februari 2019

Semua Ketua Jabatan Persekutuan / Ketua Pusat Tanggungjawab

Y.Bhg. Datuk / Dato’ / Datin / Tuan / Puan,

L1111107 – DEPOSIT WANG JAMINAN PELAKSANAAN (WJP)

Dengan hormatnya merujuk kepada surat dari Jabatan Akauntan Negara Malaysia JANM.BPOPA.600-4/2/4  bertarikh 22 Februari 2019 mengenai perkara di atas. 

 

Lihat teks penuh ...

 

TATACARA BYRN WJP - L1111107

image