Ruj.Kami : ANM.PK.P/P.600-1/1/2 JLD.3( 73 )

Tarikh : 4 Julai 2019

 

Semua Ketua Jabatan Persekutuan / Ketua Pusat Tanggungjawab

 

Y.Bhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,

 

MAKLUMAN BERKENAAN IT0008 – BASIC PAY DI SISTEM HCM iGFMAS

 

Sila rujuk lampiran yang disertakan untuk tindakan selanjutnya.

 

Sekian, terima kasih.

 

 

UNIT GAJI

JANM NEGERI PERAK

 

BULETIN PINDAAN JADUAL INPUT HCM JULAI 2018 - 14.06.18

image