Ruj.Kami : ANM.PK.P/P.600-1/1/2 JLD.3( 74 )

Tarikh : 5 Julai 2019

 

Semua Ketua Jabatan Persekutuan / Ketua Pusat Tanggungjawab

 

Y.Bhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,

 

GARIS PANDUAN SEMAKAN LEBIHAN BAYARAN EMOLUMEN MELALUI SISTEM EMOLUMEN BERKOMPUTER MODUL HUMAN CAPITAL MANAGEMENT (HCM) iGFMAS

 

Sila rujuk lampiran yang disertakan untuk tindakan selanjutnya.

 

Sekian, terima kasih.

 

 

 

UNIT GAJI

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

NEGERI PERAK

 

 

BULETIN GARIS PANDUAN SEMAKAN LEBIHAN BAYARAN EMOLUMEN MELALUI SISTEM HCM

 

GARIS PANDUAN (UNTUK EDARAN PTJ)

image