Ruj.Kami : ANM.PK.P/P.600-1/1/2 JLD.3(76 )

Tarikh : 17 Julai 2019

 

Semua Ketua Jabatan Persekutuan / Ketua Pusat Tanggungjawab

 

Y.Bhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,

 

 

MAKLUMAN BERKENAAN PEMINDAHAN KOD TUNGGAKAN GAJI DAN ELAUN DARI INFOTYPE IT0014 (RECURRING ALLOWANCE) KE IT0015 (ONE TIME PAYMENT)

 

Sila rujuk lampiran yang disertakan untuk tindakan selanjutnya.

 

Sekian, terima kasih.

 

 

UNIT GAJI

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

NEGERI PERAK

 

BULETIN PINDAHAN KOD 2021 HINGGA 2024

image