Ruj.Kami : ANM.PK.P/P.600-1/1/2 JLD.3(83 )

Tarikh : 5 September 2019

 

Semua Ketua Jabatan Persekutuan / Ketua Pusat Tanggungjawab

Y.Bhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,

 

JEMPUTAN MENGHADIRI KLINIK iGFMAS : MODUL HCM (PAYROLL) BAGI TAHUN 2019

 

Sila rujuk lampiran yang disertakan untuk tindakan selanjutnya.

 

Sekian, terima kasih.

 

UNIT GAJI

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

NEGERI PERAK

 

JEMPUTAN MENGHADIRI KLINIK iGFMAS : MODUL HCM (PAYROLL) BAGI TAHUN 2019

image