Dimaklumkan bahawa Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) akan melaksanakan aktiviti Firmware dan Network Upgrade bagi aplikasi sokongan JANM mulai Jumaat, 08/03/2019 jam 8.00 malam hingga Ahad, 10/03/2019 jam 11.59 malam. Sehubungan itu, sepanjang tempoh tersebut, aplikasi sokongan JANM (ePenyata Gaji & Laporan, Portal Rasmi JANM, E-Mel JANM, Active Directory, ePenyata Pinjaman Komputer, Portal Perakaunan Akruan, ePeperiksaan, eKursus, eCAA & lain -lain) dan semua pautan sistem di Portal Rasmi JANM tidak dapat dicapai.

image