PERINGATAN MESRA : SIJIL PENGESAHAN BAKI VOT BULANAN PERLU DIKEMUKAKAN SELEWAT-LEWATNYA 14HB BULAN BERIKUTNYA
 
Merujuk kepada surat jabatan ini no. rujukan ANM (SEL) A.400-1/6/1 (39) bertarikh 17.02.2019 pihak Tuan/Puan diingatkan untuk mengemukakan Sijil Pengesahan Baki berkenaan selewat-lewatnya 14hb bulan berikutnya kepada jabatan ini setiap bulan. Pihak Tuan/Puan perlu mengemukakan Laporan seperti :
 
1. Laporan Vot B
2. Laporan Vot P
3. Laporan Vot T
4. Laporan Vot S
 
Surat Pekeliling Jabatan Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil.7 Tahun 2018 telah menggariskan peraturan dan laporan dalam persekitan iGFMAS bagi memastikan peruntukan, tanggungan dan perbelanjaan yang diluluskan dikemaskini dengan tepat dan betul. Sila rujuk Garis Panduan Tatacara Penyelenggaraan dan Semakan Laporan seperti di Lampiran I, SPANM Bil.7 Tahun 2018.
 
Daripada : Unit Akaun, JANM Negeri Selangor
 
 
 
*Senarai PTJ yang gagal menghantar dilampirkan bole di lihat DISINI.
 
 
 
Sekian, terima kasih.
 
image