PERINGATAN PERTAMA:

Kepada

Ketua-ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ)

Dibawah Seliaan Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Selangor.

 

Dilampiran adalah Surat Peringatan dan Senarai PTJ Yang GAGAL Mengemukakan Sijil Pengesahan Baki Terimaan Bagi Bulan Jun 2019.

Sila download dan semak senarai tersebut.

 

Pihak Y.Bhg Datuk/Dato'/ Datin/ Tuan/ Puan diingatkan untuk mengemukakan Sijil Pengesahan Baki berkenaan sebelum atau pada 14hb bulan berikutnya kepada jabatan ini setiap bulan.

Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi : -

i) Puan Suhaila binti Mukhtar - 03-5520 5311 atau

ii) Puan Noraini binti Azeman - 03-5520 5270 atau

iii) Puan Fatimah binti Asy'ari - 03-5520 5324

image