Merujuk kepada tajuk diatas sila rujuk surat ANM (SEL) G.100-10/3 (7) bertarikh 27 September 2019 di bawah :  

 

SURAT PENUKARAN BANK GAJI CEK KEPADA AKAUAN BANK TEMPATAN

image