Semua Ketua-Ketua Pusat Tanggungjawab Negeri Selangor,

YBhg/Dato'/Tuan/Puan,

 

JEMPUTAN MENGHADIRI LATIHAN SISTEM iGFMAS KEPADA END USER (EU) BAGI MODUL ASSET ACCOUNTING MASS (AA MAS)

 

Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk merujuk kepada perkara diatas.

 

2. Sukacita dimaklumkan bahawa JANM Negeri Selangor akan mengadakan Latihan Sistem iGFMAS kepada EU  bagi Modul AA MASS. Modul AA MASS adalah penambahbaikan kepada proses sedia ada didalam Modul Perakaunan Aset di Portal iGFMAS dan  Modul ini membolehkan proses transaksi aset di dalam kuantiti yang banyak seperti pindahan aset, pelupusan aset dan sebagainya dilakukan secara pukal atau di dalam satu transaksi sahaja.

 

 Maklumat terperinci berkenaan program ini sila rujuk surat JANMSEL.PA. 100-10/3(1) bertarikh 16 Oktober di SINI

 

 

Senarai nama PTJ sesi 1 pada 6 November rujuk DISNI       Senarai nama PTJ sesi 2 pada 7 November rujuk DISNI

image