Merujuk kepada tajuk diatas sila rujuk surat JANMSEL.A.400-1/1/2(4) bertarikh 22 October 2019 di bawah :

 

Penutupan Akaun Bulanan Bagi Bulan Oktober 2019

image