Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

Jabatan ini juga ingin menarik perhatian semua Ketua Pusat Tanggungjawab penyeragaman perihal pada Arahan Pembayaran melibatkan

caruman PERKESO amat penting bagi memastikan setiap caruman yang disumbangkan dapat dikemaskini oleh pihak PERKESO. Sekiranya berlaku

sebarang bencana ke atas individu yang mencarum melayakkan menerima faedah daripada pihak PERKESO. Oleh yang demikian, pihak PTJ perlu

memastikan 20 aksara dikunci masuk pada rungan perihal bayaran caruman bulanan secara baucer berasingan dimulai dengan nombor

kod majikan, bulan caruman dan Kod Pejabat Perakaunan (1010).

 

Untuk maklumat lanjut sila rujuk surat ANM(SEL) G.100-10/3( ) bertarikh 29 October di bawah :

 

 

SURAT PENYERAGAMAN PERIHAL ARAHAN PEMBAYARAN DAN TATACARA BAYARAN BAGI CARUMAN PERKESO

 

LAMPIRAN 1 : PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PENGHANTARAN CARUMAN PERKESO OLEH PTJ

 

LAMPIRAN 2 : Baucar Berasingan_TATACARA AGO EFT_ASSIST

image