KETUA-KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) DI BAWAH SELIAAN JANM SELANGOR
 
Y. Bhg. Datuk / Dato’ / Datin / Tuan / Puan,

 

PENGEMASKINIAN DATA PENGGUNA DAN PERANAN MYCOST iGFMAS MELALUI USER MAPPING TEMPLATE(UMT)

 

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara diatas.

2.       Dimaklumkan bahawa Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM), Jabatan Akauntan Negara Malaysia Ibu Pejabat sedang mengemaskini data pengguna dan peranan bagi perlaksanaan Modul MyCost untuk Sistem Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Kerajaan Persekutuan (iGFMAS) berasaskan perakaunan akruan.

3.       Pihak BPTM telah mengedarkan User Mapping Template (UMT) baru bagi mendapatkan senarai pengguna terkini bagi perlaksanaan MyCost pada tahun 2020. Sehubungan dengan itu, pihak YBhg. Datuk/Dato'/Tuan/Puan adalah dipohon untuk mengemaskini UMT dan menghantar softcopy UMT terkini melalui emel ke Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. pada atau sebelum 30 November 2019 (Sabtu).  

 

4.       Bersama-sama ini disertakan link cloud yang mengandungi softcopy UMT MyCost untuk tindakan selanjutnya   KLIK DISINI

         

  

5.       Kerjasama dan perhatian yang diberikan bagi menjayakan pengumpulan data pengguna MyCost iGFMAS yang tepat dan betul amatlah dihargai.

 

UNIT PENGURUSAN PRESTASI,

JANM SELANGOR

image