Merujuk kepada tajuk diatas,sila rujuk surat JANMSEL.A.400-1/1/2(5) bertarikh 15 November 2019 dibawah :

 

SURAT PENUTUPAN AKAUN BULAN NOVEMBER 2019

 

 

image