SEMUA PTJ DI BAWAH SELIAAN JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA NEGERI SELANGOR

 

YBhg. Dato'/Tuan/Puan,

 

PENUTUPAN AKAUN BULAN DISEMBER TAHUN 2019

 

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara diatas,

 

Bagi tujuan Penutupan Akaun Bulanan bagi Bulan Disember 2019, PTJ  di bawah seliaan hendaklah memastikan semua proses bayaran, terimaan, panjar dan transaksi

perakaunan di peringkat PTJ diselesaikan sebelum 31 Disember 2019.

 

Sehubungan itu,bersama-sama dengan ini diedarkan maklumat penting seperti di Lampiran A untuk tindakan YBhg. Dato'/tuan/puan bagi memastikan proses Penutupan

Akaun Bulan Disember 2019 berjalan dengan lancar.

 

Download surat Penutupan Akaun Bulan Disember 2019 DISINI

 

Download maklumat di Lampiran A DISINI

image