Dimaklumkan bahawa, Kementerian Kewangan (MoF) melalui surat bertarikh 21 November 2019 bertajuk Tarikh Akhir Bayaran Tahun 2019 dan Penutupan Akaun Kerajaan Persekutuan Tahun 2019 telah menjelaskan mengenai tarikh akhir bayaran bagi perbelanjaan tahun 2019 serta langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ).

Muat turun :
SURAT GARIS PANDUAN PROSES AKHIR TAHUN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN BAGI TAHUN KEWANGAN 2019
GARIS PANDUAN PROSES AKHIR TAHUN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN BAGI TAHUN KEWANGAN 2019

image