Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

 

2.    Adalah dimaklumkan bahawa tuan/puan perlu menyediakan waran kosong '0' pada hari ini (1 Januari 2020) bagi Objek Sebagai yang berkaitan di Jabatan tuan/puan seperti berikut :

 

            OS11000, OS12000, OS13000, OS14000 (Elaun Flexi), OS17000, OS29000 (Bayaran Gaji), dan OS41000 (Elaun Imam/Pelatih).  

 

3.    Penyediaan waran kosong ini adalah bagi tujuan larian bayaran gaji bulan Januari 2020.  Sila ambil maklum juga bahawa PTJ tidak perlu membuat Simulasi PTJ bagi bulan Januari 2020. Perhatian dan kerjasama tuan/puan dalam perkara ini amatlah dihargai.   

 

custom_html