Bersama-sama ini disertakan Surat Edaran JANM Negeri Kedah Bil.2 Tahun 2020 berhubung Panduan Penggunaan Kod Potongan bagi Emolumen Terlebih Bayar yang jelas menerangkan maksudnya untuk perhatian dan tindakan tuan/puan selanjutnya.

 

Sila berhubung dengan pegawai di Unit Gaji JANM sekiranya tuan/puan mempunyai pertanyaan atau memerlukan penjelasan lanjut.  Perhatian dan kerjasama tuan/puan dalam perkara ini amatlah dihargai. 

 

Surat Edaran Bil.2 Tahun 2020

custom_html