Untuk makluman, terdapat keperluan  untuk menggunakan kod akaun B0113699- kod tunggakan tahun lalu bagi tujuan pembayaran kepada PERKESO melalui Arahan Pembayaran Jenis K2A. Sehubungan dengan itu, Pihak BPTM telah selesai mengemaskini penggunaan kod berikut dan tuan/puan boleh menggunakan kod tersebut melalui Arahan Pembayaran Jenis K2-A.

 
custom_html