Surat Pelarasan Kadar Bayaran Imbuhan Sara Hidup Majlis Perbandaran Jempol boleh dimuat turun di menu Perkhidmatan -> Muat Turun -> Borang -> Gaji

image