Rujukan kami :  ANM (A) NS.003 Jld.23(22)

Tarikh  :  2 Julai 2020

 

Pengarah

Semua Pusat Tanggungjawab

Semua Pusat Pembayar

Kerajaan Persekutuan

Negeri Sembilan Darul Khusus

 

Muat turun  :  Surat Makluman Penyediaan Sijil Pengesahan Baki dan Penyata Penyesuaian Vot, Akaun Terimaan dan Akaun Deposit Bagi Bulan Jun 2020

 

image