HEBAHAN: TANGGUNGJAWAB MELULUS PERMOHONAN PEMUSNAHAN REKOD SERTA TUGAS LAIN BERKAITAN PENGURUSAN DOKUMEN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN PUSAT TANGGUNGJAWAB

 

Mulai 1 April 2020, JANM Negeri Perlis adalah bertanggungjawab untuk meluluskan permohonan pemusnahan rekod serta tugas lain berkaitan dengan Pengurusan Dokumen Kewangan dan Perakaunan Pusat Tanggungjawab (PTJ) dibawah seliaan JANM Negeri Perlis.

 

Rujuk surat lampiran

custom_html