Hebahan Penggunaan Sistem Carian Maklumat Kod Perakaunan iGFMAS(eCAA) di Portal Perakaunan Akruan

 

Dimaklumkan bahawa aplikasi Sistem Carian Maklumat Kod Perakaunan iGFMAS (eCAA) telah dibangunkan.  eCAA disediakan bertujuan membantu carian maklumat kod perakaunan iGFMAS kepada semua yang berkepentingan terutamanya pengguna iGFMAS. eCAA ini boleh dicapai melalui laman web https://ecaa.anm.gov.my dan juga capaian hyperlink di Portal Perakaunan Akruan (www2.anm.gov.my) pada bahagian Carta Akaun Akruan.

 

Muat turun surat hebahan

image