Bagi memudahkan urusan permohonan tuntutan WTD oleh permohon berikut dikemukakan brosur garis panduan permohonan tuntutan wang tak dituntut (WTD) dan senarai semak di borang permohonan wang tak dituntut - UMA7(Pin1/2015) versi bahasa inggeris (yang perlu dibaca bersama brosur garis panduan) untuk rujukan tuan/puan seperti di Lampiran B

Surat

Lampiran B

image