Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

 

SEMUA PTJ/PEJABAT PEMUNGUT,

 

Tuan/puan,

 

Adalah dimaklumkan bahawa Sistem E-Resit telah dibangunkan dalam iGFMAS bertujuan untuk pengeluaran resit elektronik bagi menggantikan penggunaan Resit Kew.38 (manual) dalam situasi seperti di bawah :

 

i)                 Kutipan luar pejabat oleh pegawai yang telah diberi penurunan kuasa untuk membuat kutipan di mana portal iGFMAS tidak dapat dicapai / diakses ;

ii)                Urusan terimaan wang oleh Pejabat Pemungut Manual ; dan

iii)               Lain-lain situasi selain yang dinyatakan di perkara 2.1 dan 2.2

 

Surat Pelaksanaan E-Resit

 

BORANG MAKLUMAT PTJ&PT BAGI PELAKSANAAN E-RESIT

 

Oleh yang demikian, pihak Tuan/Puan adalah dimohon untuk melengkapkan Borang Maklumat PTJ/PT Bagi Pelaksanaan E-Resit seperti di Lampiran (sekiranya berkaitan) dan mengemukakan borang sebelum jam 5.00 petang pada hari ini melalui pautan berikut:

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PpsTr3Az5iDEWOvkFzcBgflHIic3wDgBqrdidvvlE7M/edit?usp=sharing   

 

Kerjasama dan perhatian pihak puan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

 

Sekian, terima kasih.


Unit Pengurusan Dana
JANM Negeri Johor

image