Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

 

Tuan/Puan,

 
Sebagaimana tuan sedia maklum, PTJ bertanggungjawab untuk menyemak dan memantau penggantian CTL bagi mengelakkan berlakunya tunggakan. Tindakan penggantian hendaklah dilakukan dengan segera tidak lewat dari tujuh (7) hari.
 
3.         Sehubungan itu, tuan hendaklah membuat tindakan pengantian CTL seperti senarai di Lampiran 1, selewat-lewatnya pada 20 Oktober 2019 (Ahad). Sukacita untuk diingatkan, adalah menjadi tanggungjawab PTJ untuk menyemak dan memantau Laporan Daftar Cek Tak Laku secara harian. Garis panduan dalaman juga wajar diwujudkan bagi memastikan peraturan yang berkuatkuasa dipatuhi.
 
4.         Bagi panduan pengantian CTL, PTJ boleh merujuk kepada SPANM Bil 3/2019, Lampiran E1 - Tatacara Penggantian Cek Tak Laku. Mohon kemukakan sesalinan resit bagi setiap penggantian Cek Tak Laku berkenaan untuk rujukan pihak kami selanjutnya. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi Puan Noorazizah Binti Ishak di talian 07-2249244 samb 1050. ​
 
 
Sekian, terima kasih.
 
 
Unit Pengurusan Dana
JANM Negeri Johor
13 Oktober 2019
image