Tajuk Sebut Harga : Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Peningkatan Sistem Penguatkuasaan Sistem Wang Tak Dituntut (SPWTD)
​Tarikh buka iklan : 24 Januari 2020 (Jumaat)
Tarikh taklimat / lawatan tapak  : 29 Januari 2020 (Rabu), 10.30 pagi
Tarikh tutup iklan: 05 Februari 2020 (Rabu)

No.Sebut Harga: JANM Bil.1/2020

No.ePerolehan: QT190000000077970
image