Tajuk Sebut Harga         :Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Menyenggara dan Mentauliah Perkakasan Pengukuhan Keselamatan ICT (Firewall) Bagi 24 Pejabat Perakaunan (PP), Institut Perakaunan Negara (IPN) Dan Bahagian Pengurusan Wang Tak Dituntut (BWTD) Jabatan Akauntan Negara (JANM)

Tarikh buka iklan             : 3 Februari 2020 (Isnin)

Tarikh tutup iklan            : 10 Februari 2020 (Isnin)

No. Sebut Harga JANM     : JANM Bil. 2/2020

No. Sebut Harga eP         : QT190000000063028

image