Tajuk Sebut Harga : Perkhidmatan Penyediaan Video Kaedah Dan Tatacara Pengurusan Wang Tak Dituntut (WTD) Oleh Syarikat/Firma Yang Tertakluk Di Bawah Akta WTD

Tarikh buka iklan : 12 Mei 2020 (Selasa)

Tarikh tutup iklan : 19 Mei 2020 (Selasa)

No. Sebut Harga JANM : JANM Bil. 5/2020

No. Sebut Harga eP : QT190000000063028

Maklumat lanjut sila rujuk di sini

image