YBhg. Tan Sri/Datuk Seri/Dato' Seri/Dato' Sri/Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan,

Dimaklumkan bahawa Jabatan ini akan melaksanakan urusan kenaikan pangkat pegawai kumpulan pelaksana Skim Perkhidmatan Perakaunan yang telah memangku jawatan Penolong Akauntan Gred W40/W36/W32 dan Pembantu Akauntan Gred W28/W26/W22 pada 31 Julai 2020 dan sebelumnya.

Tarikh tutup permohonan: 15 Januari 2021

Muat turun surat edaran

Pengisian borang cetakan online: ePerkhidmatan

custom_html