Merujuk kepada perkara di atas,


Penyata Pendapatan Tahunan 2019, bersama-sama ini disertakan panduan bagi tujuan kunci masuk maklumat pendapatan bercukai/tidak bercukai/bayaran

luar sistem di IT0547 bagi tujuan pelarasan amaun di Penyata Pendapatan Tahunan 2019.

PTJ bertanggungjawab  mengunci masuk data dan memastikan data tersebut adalah tepat dan disertakan dengan dokumen sokongan yang lengkap.


Contohnya:

        - Resit, baucar bayaran dan sebagainya.

        - Hanya satu (1) Penyata Pendapatan Tahunan yang akan dikeluarkan berdasarkan nombor gaji.

           (walaupun pegawai berkenaan telah berpindah ke beberapa PTJ yang berbeza.

 


Maklumat ini perlu dikunci masuk selewat-lewatnya pada 17 Januari 2020 (Jumaat).

Kerjasama dan komitmen semua amat diharapkan bagi memastikan proses larian Penyata Pendapatan Tahunan 2019 dapat berjalan dengan lancar

dan Borang C.P.8D (Penyata Saraan Daripada Penggajian) dapat dikemukakan kepada LHDN dalam masa yang telah ditetapkan.

 

Maklumat lanjut sila klik DISINI

image