YBhg.  Dato '/ Tuan / Puan,

 

Dengan segala homatnya saya berhubung dengan perkara di atas, 

 

Bagi tujuan Penutupan Akaun Bulanan bagi bulan Februari 2020, PTJ hendaklah memastikan semua proses bayaran, terimaan, panjar dan transaksi perakaunan di peringkat PTJ  diselesaikan sebelum 29 Februari 2020.

 

Sehubungan itu, bersama-sama dengan ini diedarkan maklumat penting seperti di Lampiran A untuk tindakan YBhg.  Dato '/ Tuan / Puan untuk memastikan proses Penutupan Akaun Bulan Februari 2020 berjalan dengan lancar. 

 

 

Untuk maklumat lanjut sila Download :

 

SURAT PENUTUPAN AKAUN BULAN FEBRUARI 2020 & LAMPIRAN A DISINI

 

 

 

image