Ketua-ketua Pusat Tanggungjawab Jabatan Persekutuan Negeri Selangor Darul Ehsan,

 

Sukacita jabatan ini ingin menarik perhatian YBhg.  Dato '/ Tuan / Puan akan

perkara yang dinyatakan dalam Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia

(SPANM) Bilangan 1 Tahun 2020 (Paragraph 14)- Pengurusan Bayaran

Emolumen untuk Pegawai Awam Tetap / Kontrak / Pekerja Sambilan Harian (PSH)

melalui Arahan Pembayaran.

 

Selaras dengan pekeliling itu, semua proses pembayaran gaji

hendaklah menggunakan Sistem Emolumen Berkomputer (HCM).  Sekiranya

terdapat keperluan pembayaran gaji melalui Arahan Pembayaran (Kew330E / 330),

kebenaran dan kelulusan Pejabat Pembayar (AO) hendaklah diperoleh terlebih

dahulu untuk memastikan emolumen pembayaran pengurusan proses bagi Pegawai

Awam Tetap / Kontrak / Pekerja Sambilan Harian (PSH) berjalan dengan lancar.

Bersama-sama ini disertakan senarai semak keperluan pembayaran gaji melalui

Arahan Pembayaran (Kew330E / 330) bagi Pegawai Awam Tetap / Kontrak dan

Pekerja Sambilan Harian (Lampiran A & B).

 

Oleh itu, YBhg.  Dato '/ Tuan / Puan perlu mematuhi jadual tarikh proses pembayaran hari yang ditetapkan seperti di Lampiran C.

 

Jabatan ini juga ingin memberitahu tentang penguatkuasaan penggunaan format baru bagi Borang Kew.320 Pin.  1 / 2019- Borang Perubahan Gaji.  Mulai April 2020, bentuk borang baru seperti di Lampiran D.

 

SILA DOWNLOAD SURAT ANM & LAMPIRAN A/B/C/D DISINI

custom_html