Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas,

Bagi tujuan Penutupan Akaun Bulanan bagi bulan MAC 2020 , PTJ hendaklah memastikan semua proses bayaran , terimaan , panjar dan transaksi perakaunan di peringkat PTJ diselesaikan sebelum 31 Mac 2020 .

Sehubungan itu , bersama - sama dengan ini diedarkan maklumat penting seperti di Lampiran A untuk tindakan Ybhg . Datuk / Dato / Tuan / Puan bagi memastikan proses Penutupan Akaun Bulanan bagi bulan MAC 2020

berjalan dengan lancar.

 

DOWNLOAD SURAT ANM & LAMPIRAN A

image