Kepada

Ketua-ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ)

Dibawah Seliaan Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Selangor.

           

Muat turun SURAT PENGHANTARAN SIJIL PENGESAHAN BAKI VOT, TERIMAAN, DEPOSIT DAN AMANAH

 

image