Kepada

Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ)

Di bawah Seliaan Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Selangor.

 

Muat turun: SENARAI PTJ YANG GAGAL MENGEMUKAKAN SIJIL PENGESAHAN BAKI DEPOSIT BAGI BULAN JUN 2020

 

 

Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat kami hargai

 

Sekian, terima kasih.

JANM Cawangan Selangor

image