Kepada
Semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ)
Di bawah Seliaan Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Selangor.
 
 
Jabatan ini menarik perhatian YBhg. Dato'/Tuan/Puan akan rekod penggunaan kod pembekal.
Maklumat lanjut sila muat turun: KAWALAN KE ATAS PENGGUNAAN KOD PEMBEKAL - ONE TIME VENDOR (OTV) BAGI PEMBAYARAN DI iGFMAS
 
 
Kerjasama dan perhatian tuan/puan amat kami hargai
 
 
Sekian, terima kasih.
JANM Cawangan Selangor

 

image