Tajuk Iklan : Security Posture Assessment (SPA) Bagi Projek Perolehan Server Di Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Centre – DRC) Dan Penggantian Server Di Pusat Data Sistem Perakaunan Luar Negeri (iSPLN)

Tarikh Iklan : 08 Februari 2021 (Isnin)

Tutup Iklan : 15 Februari 2021 (Isnin)

No Sebut Harga : JANM Bil.1/2021

No eP : QT210000000001776

 

Maklumat lanjut sila klik di sini

custom_html