Adalah dimaklumkan bahawa dalam usaha berterusan untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan serta mengekalkan momentum terhadap pelaksanaan Perakaunan Akruan, JANM telah menyediakan Poster dan Flyers Perakaunan Akruan untuk edaran dan rujukan warga kementerian/jabatan.

 

Surat edaran dan poster adalah seperti yang dilampirkan.

 

 1.  SURAT EDARAN POSTER

 Muat Turun

 2.   POSTER BELAKANG AKRUAN

 Muat Turun

 3.   POSTER DEPAN AKRUAN

 Muat Turun

 

Sekian.

custom_html